Notes de tall: T’expliquem com es calculen

La funció de les notes de tall és força simple, definir qui ingressa o no a determinada carrera en una universitat específica. Per tal de conèixer la manera de calcular -les et pot ser d’ajuda per orientar -te sobre la nota de tall requerida per a l’any en curs.

Tot i això, el tema de les notes de tall és molt més extens. Si necessites més informació sobre això i vols conèixer les notes anteriors d’una carrera i universitat, a notesdetall.cat et podran ajudar.

Què es té en compte per calcular les notes de tall?

El procediment és força senzill. Tot i que sense l’explicació adequada, pot ser una mica difícil d’entendre. Per això farem ús de tots els recursos possibles i parlarem d’aspectes molt rellevants al tema.

Notes individuals

En ser presentades totes les proves i posteriorment obtenir el resultat final de cadascun dels postulants, s’enlisten en l’ordre de més gran a més petit. La mitjana més alta encapçala la llista i la més baixa queda al final de la mateixa.

Lògicament, se’ls dóna prioritat a les més altes mitjanes a través del càlcul vist més endavant.

Quantitat de places

Les notes de tall només apliquen a les universitats públiques, i un dels factors principals que cal tenir en compte per calcular-les, és quantes quotes hi ha? La raó és deguda a la incapacitat de rebre tot l’alumnat perquèno es compten amb els espais ni recursos suficients.

A més, fins i tot si aquesta capacitat fos suficient per abastar tots els postulants, els resultats serien professionals mediocres en no existir la necessitat de tenir una nota per ingressar i romandre a la universitat.

Com es calculen les notes de tall?

En vista de la gestió individual de les universitats i la quantitat de places d’acord amb cadascuna, les notes de tall seran úniques per a cada carrera dins de cada universitat . És a dir, per estudiar arquitectura no serà la mateixa a la Universitat Politècnica de Catalunya que a la Universitat Oberta de Catalunya.

Així, el càlcul es farà prenent la llista esmentada dels estudiants postulats establerta prèviament de major a menor en relació a la mitjana, i prenent la quantitat de places disponibles de la universitat, partint des de la nota més gran.

Si per exemple t’inscriguessis a estudiar Arquitectura i la teva mitjana seria el número 10 a la llista prèviament esmentada i la quantitat de quotes disponibles és de 100 alumnes, amb molta tranquil·litat estaràs dins de la llista.

La nota de tall serà la mitjana del número 100 a la llista. Lògicament, 100 és només un exemple, podria ser un nombre molt més gran o molt més petit. Tot dependrà de la quantitat de llocs disponibles de la universitat.

És a dir, si el maleït número 100 té una mitjana de 7.3 , la nota de tall d’Arquitectura en aquesta universitat serà de 7.3 i tots els posseïdors d’una nota més gran a aquesta hauran quedat qualificats per ingressar a la institució.